Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 3:2014  

Tanka(r och) idéer

 
         
   
   
 

Agilt ledarskap: en nymodighet eller en nödvändighet?
Med gradvis nya insikter inom ledarskapsområdet kommer nya trender med tillhörande modeller och metoder. Så är även fallet med det agila ledarskapet.
Tidigare paradigmskiften i historien har primärt kommit ur en önskan att maximera organisationens resultat, och det är framför allt här som agilt ledarskap särskiljer sig.
Målet med det här brevet är att ge en inblick och övergripande förståelse för det agila tankesättet i allmänhet, agilt ledarskap i synnerhet.

Ledarskap de senaste 40 åren
I mitten på 80-talet spred sig en ny trend inom ledarskap- och organisationsutveckling med Jan Carlzon i bräschen. I första hand var det här en strukturell förändring (platt organisation) där den resultatorienterade chefen fick en mer plandriven agenda - mer struktur och planering.
I mitten på 90-talet fick det så att kallade humankapitalet ökad uppmärksamhet. Nya HR-funktioner utvecklades och chefen fick en mer relationsorienterad, dock fortfarande plandriven agenda.
Några år efter millenniumskiftet verkade man söka en medelväg mellan resultat- och relationsorienterat ledarskap. Det här i form av bland annat; Lean och performance management.
Där är vi i stor utsträckning kvar än idag. Men nu har nya utmaningar tillkommit i form av krav på förändringsbenägenhet. Många chefer känner idag en frustration där tidigare fungerande modeller inte hänger med i svängningarna. Och det är här som det agila ledarskapet kan hjälpa organisationer att INTE rida ut stormen, utan hantera den.

Agilt: sprunget ur frustration
Under 90-talet växte ett antal metoder för systenutveckling fram. Dessa, tex Scrum, revolterade mot de klassiskt plandrivna projektmodellerna från bygg- och tillverkningsindustrin. Man ansåg att förutsättningar som låsta kravspecifikationer och leveranser i framtid, inte kanaliserade potentialen i systemutvecklingsprojekt.
2001 gick förespråkare för dessa metoder samman och tog fram en spelplan som alla agila metoder skulle verka inom.
Spelplanen består av ett antal värderingar med tillhörande 12 principer. Du kan läsa om dessa här:
http://www.agilemanifesto.org/iso/sv/

Inget nytt under solen
Jag är den första att erkänna att agilt ledarskap i sitt innehåll inte är nydanande. Jag har själv i över 15 år förespråkat och arbetat med prestationsorienterat ledarskap som råkar rimma väl med det agila manifestet. Jag har kollegor som arbetat lika länge med Lean, och dom säger det samma.
Jaha, så det är gamla modeller i en ny skrud? Nej..

Agilt ledarskap är varken Scrum eller Lean
Lean har sitt ursprung från tillverkande industri och handlar om processoptimering. Scrum är en ren och skär projektmetodik.
Tyvärr har det blivit lite "High chaparral" av hypen kring agilt. Tex ser jag hur organisationer inför Lean Software Development eller Scrum rätt upp och ned på linje/resurs- och processchefer. Vilket jag menar är ett fatalt misstag.

Agilt ledarskap är, precis som det agila manifestet, en spelplan i form av värderingar och principer. Vilken man kan fylla med valfri ledarskapsteori och/eller metod. Ja.. även dåliga. Tex gör inte agilt ledarskap en dålig chef bra. Agilt ledarskap ger chefer ett hållbart ramverk där dom i en föränderlig kontext kan växa och skapa utväxling.

Hur agilt ledarskap särskiljer sig
I tabellen nedan ger jag en övergripande jämförelse mellan agilt ledarskap och resultat- respektive relationsorienterat ledarskap.
 
  Resultat Relation Agil
Chefen som.. position relation funktion
fokusera på.. resultat människor prestation
genom medel.. handling kommunikation samarbete
nå målet.. lönsamhet samarbete värde

Som agil ledare har jag i första hand en funktion, där jag finns till för mina medarbetare. Jag fokuserar på min, medarbetares och gruppens prestation, där medlet är samarbete för att nå ett mer värdefullt resultat.

Värde, värde och värde
Ledstjärnan inom agilt ledarskap är värde. Att ständigt utveckla min funktion för att maximera värdet till den grupp jag koordinerar, samt att uppmuntra till, och skapa förutsättningar för mitt team att göra det samma - i stort som smått.
Det här ställer höga krav på mognad hos en agil ledare, vilken är definierad i fem nivåer. På motsvarande sätt behöver teamet en samsyn och önskan om att utvecklas till högre mognadsnivåer.
I fallet Lövéns agila ledarskapsprogram, får ledarna inte bara ett ramverk, utan också verktyg som accelererar transformationen av ledare och team till de högre agila mognadsnivåerna.

Men teknikaliteterna då?
Om du är nyfiken på hur en agil ledare rent praktiskt får till inkrementell utveckling i cykliska iterationer, så skall du hålla ögonen öppna efter "Agilt ledarskap - en introduktion" på Lövéns Youtube-kanal. Filmen kommer även att publiceras på Facebook och LinkedIn.

Jäviga tips på fortbildning
På Lövén Utvecklings facebooksida lägger jag upp datum till kostnadsfria frukostseminarier.
Redan nu finns det schemalagda utbildningar, bland annat här:
För IT-organisationer >>
För övriga organisationer >>


Sprida Lövéns ord?
Avslutningsvis vill jag be dig om en tjänst. Om du gillar det här brevet och har Facebook/LinkedIn, klicka på "dela" här till höger. tack :-)

   

Kompetens kostar
Inkompetens kostar mer!
- Men tänk om dom vi utbildar, sen slutar?
- Tänk om ni inte gör det, och dom stannar?


Du må veta vad du vill ha

Men är det verkligen vad du behöver?

En dålig kapten skyller på väder och vind, eller rent av manskapet.
En bra kapten lär sig segla.

Tag hand om din personal innan någon annan gör det.
Många fler personalinsatser skulle genomföras om bara någon satte sig ned och räknade ut vad de kostar att INTE genomföras.

Hämta kunskapen direkt ur källan
Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra öppna kurser är flera. Till exempel att få rätt innehåll, i rätt tid, till rätt pris.
Läs mer här >>
 


Administration av det här brevet
Vill du läsa tidigare inspirationsbrev, avregistrera dig eller få det till en annan adress... klicka här>>

För mer information om idéerna ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 


 

   
   

© 2014 Håkan Lövén  | hakan@loven.se  |  www.loven.se  | 070-740 50 56