Er utvecklingspartner sedan 1996

Genom agil konsultation och utbildning medverkar Lövén till att öka organisationers prestation inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Lövéns prestationsorienterade metodik är ett komplett paket och transparant vad det gäller funktion, organisation och bransch.
Sedan 1996 har vi utvecklat metoder och verktyg, som gradvis förfinats, där målet är att hjälpa våra kunder att uppnå maximal flödesaktivitet i sitt arbete, med minsta möjliga ansträngning.

Lövéns framgångsfaktorer

Lövén lyckas genom ett nära samarbete med kunden, kvalitetssäkring, att agera god förebild samt flexibilitet och omvärldsanalys.

1. Närhet till kunden
Med rätt kompetens och förståelse kommer kunden att känna att vi har ett nära samarbete, baserat på förtroende som skapar trygghet för kunden.

2. Kvalitet
Kunden skall uppleva vår kompetens som den högsta på marknaden. Kvaliteten på kompetensen bestäms av vad vi presterar och hur vi uppträder.

3. Föregå med gott exempel
Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Så det vi hjälper våra kunder med gör vi givetvis också själva. I det här fallet att alltid utvecklas och söka nya vägar.

4. Flexibilitet och omvärldsanalys
Inget är för evigt, inte heller vi. Genom att hålla oss ajour med marknadsutveckling och trender, anpassar vi vår verksamhet, produkter och tjänster där efter.

Nyckeln till framgång

Lövéns kunder lyckas genom insikt, motivation och handling. Vilka är de tre kritiska komponenterna Lövén förser er med.

1. Insikt
Alla människor besitter en enorm potential som vi sällan eller aldrig nyttjar fullt ut. En genomsnittlig kunskapsarbetare kanaliserar bara 20% av sin potential. Vi påvisar de övriga 80%.

2. Verktyg
Verktygen blir aldrig bättre än dess användare. Trots det är det viktigt att den väl motiverade medarbetaren får rätt förutsättningar i form av metoder och verktyg i sina händer. Vi förser Er med verktygen.

3. Handling
Insikten medvetandegör, verktygen underlättar, men i slutänden är det handlingen som gör skillnad och skapar resultat. Vi ser till att ni kommer till skott.

FacebookLinkedInTwitterYouTubeTill början